среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja balustrady PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Stawianie sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu do urzędu poza kilkoma wypadkami.

Sztachety z plastyku na plot i bramę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot Winylowe na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji i planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy sztachetki PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak projektowane plotki z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku gdy przewidywane ogrodzenie plastikowe na plot i furtę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий